آموزینو | راهکارهای آموزشی نو

خرید سامانه مدیریت مدرسه هوشمند

خرید سامانه مدیریت مدرسه آموزینو + کلاس آنلاین Adobe Connect

جهت آشنایی با مفاهیم پلن‌ها مانند تعداد نفرات، دوربین همزمان، اعتبار زمانی و ضوابط فروش مانند تمدید، ارتقا و انتقال شارژ لطفا به بخش پرسش‌های متداول مراجعه فرمایید.

برای استفاده از تمامی امکانات سامانه آموزینو ، شما میبایست سرویس “سامانه مدیریت هوشمند مدارس آموزینو (ALMS)” را به همراه یکی از سرویس های ماهانه Adobe Connect زیر  بر اساس تعداد دانش آموزان/دانشجویان خود خریداری کنید.

در پلن های زیر عبارت AC مخفف Adobe Connect میباشد.

جهت مشاوره برای خرید سرویس متناسب با نیاز خود میتوانید با کارشناسان ما در صفحه “تماس با ما” در ارتباط باشید.

سامانه مدیریت هوشمند مدارس آموزینو

 1. پنل مدیریت مدارس به صورت هوشمند
 2. به همراه ۳۱ سامانه ی کاربری مورد نیاز مدارس
 3. پنل های کاربری ویژه ی مدیریت مدرسه ، کادر آموزشی و دانش آموزان
 4. بهره برداری از سامانه هوشمند مدارس تحت کلود ( فضای ابری)
 5. به اشتراک گزاری اطلاعات بین مدرسه ، دانش آموزان و اولیاء

۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس آنلاین AC تا ۲۰۰ نفر

 1. تعداد  ۱۹۹ کاربر
 2. ۴ دوربین همزمان
 3. برگزاری نامحدود کلاس 
 4. حداکثر ۱۰۰ نفر در یک کلاس
 5. کلاس های متصل به LMS

۱۱,۰۰۰ تومان به ازای هر کاربر (ماهانه)

کلاس آنلاین AC تا ۳۰۰ نفر

 1. تعداد ۲۰۰ تا ۲۹۹ کاربر
 2. ۸ دوربین همزمان
 3. برگزاری نامحدود کلاس 
 4. حداکثر ۲۰۰ نفر در یک کلاس
 5. کلاس های متصل به LMS

۱۰,۷۰۰ تومان به ازای هر کاربر (ماهانه)

کلاس آنلاین AC تا ۴۰۰ نفر

 1. تعداد ۳۰۰ تا ۳۹۹ کاربر
 2. ۸ دوربین همزمان
 3. برگزاری نامحدود کلاس 
 4. حداکثر ۵۰ نفر در یک کلاس
 5. کلاس های متصل به LMS

۱۰,۵۰۰ تومان به ازای هر کاربر (ماهانه)

کلاس آنلاین AC تا ۵۰۰ نفر

 1. تعداد ۴۰۰ تا ۴۹۹ کاربر
 2. ۱۶ دوربین همزمان
 3. برگزاری نامحدود کلاس 
 4. حداکثر ۱۰۰ نفر در یک کلاس
 5. کلاس های متصل به LMS

۱۰,۲۰۰ تومان به ازای هر کاربر (ماهانه)

کلاس آنلاین AC تا ۶۰۰ نفر

 1. تعداد ۵۰۰ تا ۵۹۹ کاربر
 2. ۱۶ دوربین همزمان
 3. برگزاری نامحدود کلاس 
 4. حداکثر ۲۰۰ نفر در یک کلاس
 5. کلاس های متصل به LMS

۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کاربر (ماهانه)

کلاس آنلاین AC تا ۷۰۰ نفر

 1. تعداد ۶۰۰ تا ۶۹۹ کاربر
 2. ۱۶ دوربین همزمان
 3. برگزاری نامحدود کلاس 
 4. حداکثر ۲۰۰ نفر در یک کلاس
 5. کلاس های متصل به LMS

۹,۷۰۰ تومان به ازای هر کاربر (ماهانه)

کلاس آنلاین AC برای +۷۰۰ نفر

 1. تعداد ۸۰۰ کاربر
 2. ۱۶ دوربین همزمان
 3. برگزاری نامحدود کلاس 
 4. حداکثر ۲۰۰ نفر در یک کلاس
 5. کلاس های متصل به LMS

۹,۵۰۰ تومان به ازای هر کاربر (ماهانه)

پلن حرفه ای آموزینو

 1. قابلیت کاستومایز سرویس ها بنا به درخواست مدارس
 2. پشتیبانی از تعداد نامحدود کاربر
 3. برگزاری نامحدود کلاس
 4. ۱۵ دوربین همزمان به ازای هر ۱۵۰ کابر آنلاین
 5. کلاس های متصل به LMS

۱۵,۰۰۰ تومان به ازای هر کاربر (ماهانه)

اسکرول به بالا