آموزینو | راهکارهای آموزشی نو

خرید سامانه مدیریت مدرسه هوشمند

خرید سامانه مدیریت مدرسه آموزینو + کلاس آنلاین BigBlueButtun

جهت آشنایی با مفاهیم پلن‌ها مانند تعداد نفرات، دوربین همزمان، اعتبار زمانی و ضوابط فروش مانند تمدید، ارتقا و انتقال شارژ لطفا به بخش پرسش‌های متداول مراجعه فرمایید.

برای استفاده از تمامی امکانات سامانه آموزینو ، شما میبایست سرویس “سامانه مدیریت هوشمند مدارس آموزینو (ALMS)” را به همراه یکی از سرویس های ماهانه BigBlueButtun زیر   بر اساس تعداد دانش آموزان/دانشجویان خود خریداری کنید.

جهت مشاوره برای خرید سرویس مورد نظر خود میتوانید با کارشناسان ما در صفحه “تماس با ما” در ارتباط باشید.

سامانه مدیریت هوشمند مدارس آموزینو

 1. پنل مدیریت مدارس به صورت هوشمند
 2. به همراه ۳۱ سامانه ی کاربری مورد نیاز مدارس
 3. پنل های کاربری ویژه ی مدیریت مدرسه ، کادر آموزشی و دانش آموزان
 4. بهره برداری از سامانه هوشمند مدارس تحت کلود ( فضای ابری)
 5. به اشتراک گزاری اطلاعات بین مدرسه ، دانش آموزان و اولیاء

۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

برگزاری نامحدود کلاس تا ۲۰۰ نفر

 1. تعداد  ۱۹۹ کاربر
 2. ۴ دوربین همزمان
 3. برگزاری نامحدود کلاس 
 4. حداکثر ۱۰۰ نفر در یک کلاس
 5. کلاس های متصل به LMS

۲۱,۰۰۰ تومان به ازای هر کاربر (ماهانه)

برگزاری نامحدود کلاس تا ۳۰۰ نفر

 1. تعداد ۲۰۰ تا ۲۹۹ کاربر
 2. ۸ دوربین همزمان
 3. برگزاری نامحدود کلاس 
 4. حداکثر ۲۰۰ نفر در یک کلاس
 5. کلاس های متصل به LMS

۲۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کاربر (ماهانه)

برگزاری نامحدود کلاس تا ۴۰۰ نفر

 1. تعداد ۳۰۰ تا ۳۹۹ کاربر
 2. ۸ دوربین همزمان
 3. برگزاری نامحدود کلاس 
 4. حداکثر ۵۰ نفر در یک کلاس
 5. کلاس های متصل به LMS

۱۹,۸۰۰ تومان به ازای هر کاربر (ماهانه)

برگزاری نامحدود کلاس تا ۵۰۰ نفر

 1. تعداد ۴۰۰ تا ۴۹۹ کاربر
 2. ۱۶ دوربین همزمان
 3. برگزاری نامحدود کلاس 
 4. حداکثر ۱۰۰ نفر در یک کلاس
 5. کلاس های متصل به LMS

۱۹,۷۰۰ تومان به ازای هر کاربر (ماهانه)

برگزاری نامحدود کلاس تا ۶۰۰ نفر

 1. تعداد ۵۰۰ تا ۵۹۹ کاربر
 2. ۱۶ دوربین همزمان
 3. برگزاری نامحدود کلاس 
 4. حداکثر ۲۰۰ نفر در یک کلاس
 5. کلاس های متصل به LMS

۱۹,۶۰۰ تومان به ازای هر کاربر (ماهانه)

برگزاری نامحدود کلاس تا ۷۰۰ نفر

 1. تعداد ۶۰۰ تا ۶۹۹ کاربر
 2. ۱۶ دوربین همزمان
 3. برگزاری نامحدود کلاس 
 4. حداکثر ۲۰۰ نفر در یک کلاس
 5. کلاس های متصل به LMS

۱۹,۵۰۰ تومان به ازای هر کاربر (ماهانه)

برگزاری نامحدود کلاس +۷۰۰ نفر

 1. تعداد ۸۰۰ کاربر
 2. ۱۶ دوربین همزمان
 3. برگزاری نامحدود کلاس 
 4. حداکثر ۲۰۰ نفر در یک کلاس
 5. کلاس های متصل به LMS

۱۹,۵۰۰ تومان به ازای هر کاربر (ماهانه)

پلن حرفه ای فراز 

 1. قابلیت کاستومایز سرویس ها بنا به درخواست مدارس
 2. پشتیبانی از تعداد نامحدود کاربر
 3. برگزاری نامحدود کلاس
 4. ۱۵ دوربین همزمان به ازای هر ۱۵۰ کابر آنلاین
 5. کلاس های متصل به LMS

۲۹,۰۰۰ تومان به ازای هر کاربر (ماهانه)

اسکرول به بالا