آموزینو | راهکارهای آموزشی نو

۲۱ سامانه در یک سامانه آموزینو سیستم جامع مدارس

۱

برگزاری کلاس آنلاین

۲

برگزاری آزمون آنلاین

۳

حضور غیاب

۴

گزارشات گرافیکی تحلیلی

۵

تکالیف

۰۶

۰۷

۰۸

۰۹

۱۰

مدیریت کادر آموزشی

سامانه ثبت نام و پیش ثبت نام دانش آموزان

سامانه تقویم آموزشی

مدیریت و اطلاع رسانی برنامه هفتگی

سامانه موارد انضباطی

۱۵

۱۴

۱۳

۱۲

۱۱

سامانه ثبت و اطلاع رسانی نمرات

ارائه وبسایت اختصاصی مدرسه

سامانه پیام رسانی

سامانه مدیریت انواع دوره ها

سامانه اطلاع رسانی به نهاد ها و سازمان های دولتی

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

سامانه رضایتنامه

سامانه سرویس ایاب و ذهاب

سامانه مدیریت کتابخانه

سامانه مدیریت اردو ها و تفریحات

سامانه نظر سنجی

۲۵

۲۴

۲۳

۲۲

۲۱

سامانه مدیریت ساعات مطالعاتی

سامانه مدیریت منابع کمک آموزشی

سامانه مدیریت علاقه مندی ها

سامانه اشتراک گذاری جزوات

سامانه گزارشات عمومی

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

سامانه مدیریت اطلاع رسانی از طریق پیام کوتاه

مدیریت کلاس ها

سامانه گزارشات تحلیلی هوشمند

تحلیل اطلاعات دانش آموزان بر اساس هوش مصنوعی

سامانه بانک سوالات

۳۱

و چندین امکان دیگر…

اپلیکیشن تلفن همراه برای دبیر ، مدیر ، معاونین ، اولیا و دانش آموزان

اسکرول به بالا