آموزینو | راهکارهای آموزشی نو

ویژگی های یک مدرسه خوب و شاد برای تحصیل دانش آموزان

یک مدرسه شاد

دانستن ویژگی های یک مدرسه خوب و  عملکرد و استراتژی مدرسه برخی از نگرانی هایی است که دانش آموزان، والدین، معلمان، مدیریت و هیئت مدیره را در بسیاری از کشورها و قاره ها تحت تاثیر قرار می دهد.

 

اهمیت مدرسه شاد

 

در سالهای اخیر به دلیل شیوع کرونا همه ما تجربه کردیم که عملکرد مدرسه  خیلی زیاد با پیشرفت تحصیلی و یادگیری اجتماعی-عاطفی دانش‌آموزان رابطه مستقیم دارد. احساسات و روابط اجتماعی بر یادگیری تأثیر می گذارد. روابط مثبت، از جمله اعتماد به معلم، و دانش آموزان باعث یادگیری می شوند.

امروزه یادگیری اجتماعی- عاطفی را به عنوان فرآیندی تعریف می کند که در آن تمام  افراد  دانش پیرامون احساسات، تعیین هدف، همدلی، روابط مثبت و تصمیم گیری مسئولانه را یاد می گیرند و به کار می گیرند. مدارس باید محیطی امن و فراگیر ایجاد کنند تا دانش‌آموزان را با برنامه‌های علمی دقیق ارائه دهند. همچنین بتوانند معلمان و کارکنان را با فرهنگ سازمانی برای تشویق توسعه شهروندان جهانی آگاه کنند.

دانش آموزان و کارکنان بیشتر روز خود را در ساختمان مدرسه می گذرانند. در این زمان، مدارس باید فضایی برای تفکر خلاق، منبع الهام، و نقطه شروعی برای پرورش احساس آگاهی و مسئولیت باشد. رسیدن به این هدف با معلمان و دانش آموزان مسئول در محیطی سالم و پایدار آغاز می شود.

در این نوع محیط‌های آموزشی مراقب و محترمانه، معلمان می‌توانند رشد اجتماعی و عاطفی سالم دانش‌آموزان خود را ارتقا دهند. وقتی هر دو مؤلفه (یادگیری تحصیلی و اجتماعی-عاطفی) در مدرسه به خوبی کار می کنند. فقط مدارس شاد را می توان به عنوان مدارس پایدار دید.

 

چه چیزی باعث ایجاد یک مدرسه شاد می شود؟ 

 

 سه اصل مهم را برای چارچوب مفهومی مدرسه شاد  را می توان بیان کرد:

یادگیری برای زندگی مشترک، یادگیری برای بودن، و روانشناسی مثبت. یونسکو این چارچوب را تحت سه دسته افراد، فرآیند و مکان توصیف کرد.

 

 ایجاد و حفظ مشارکت های خانوادگی و اجتماعی

 

برای استفاده از مشارکت های ذکر شده برای ایجاد یک جامعه فراگیر، دلسوز و مسئولیت پذیر فرهنگی. تصمیم گیری مبتنی بر داده، مبتنی بر تحقیق تمرکز بر ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری که منجر به تأثیرات داخلی و بین المللی قابل توجهی می شود.

 

توانمندسازی معلم

 

به وجود آوردن  محیطی که معلمان بتوانند آزمایش ، نوآوری و رهبری کنند اهمیت زیادی دارد.همچنین  ارائه دادن  انتخاب‌ها و مسیرهای یادگیری انعطاف‌پذیر برای دستیابی به اهداف آموزشی و در عین حال ایجاد حس تعلق  باعث اشاعه این باور میشود  که هر فرد می تواند به جامعه یادگیری بیشتر کمک کند.

همکاری بین معلم و دانش آموزان نیز در ایجاد یک مدرسه خوب بسیار مهم است. همانطور که معلمان باید دانش آموزان خود را تشویق کنند تا برای رشد و پیشرفت خود ، ریسک کنند، مدیران تأثیرگذار مدارس نیز باید همین کار را در بین همکاران خود انجام دهند.

 

ایجاد یک محیط حمایتی

 

ایجاد یک محیط حمایتی نه تنها به ایده‌ها یا ابتکارات موفق، بلکه تلاش‌ها نیز پاداش می‌دهد.

چشم انداز جهانی یادگیری و همکاری با افراد با فرهنگ‌ها، مذاهب و سبک‌های زندگی متنوع با روحیه احترام متقابل و گفتگوی آزاد استفاده از مهارت های قرن ۲۱ برای درک و پرداختن به مسائل جهانی این مؤلفه‌ها در حین ایجاد یک برنامه استراتژیک بلندمدت می‌توانند به مدارس کمک کنند تا چارچوب مدرسه شاد  را اجرا و ارزیابی کنند و به این سوال با اطمینان بیشتری پاسخ دهند که  آیا مدرسه شما یک مدرسه شاد است؟ی

به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در whatsapp

مقاله بیشتر

اسکرول به بالا