آموزینو | راهکارهای آموزشی نو

آموزینو

اولـیـن سـامـانــه مدیریت مدرسه کـامـلا رایـگــان

آموزینو

اولـیـن سـامـانــه مدیریت مدرسه ۱۰۰ % رایـگــان


۲۱ سامانه در یک سامانه​

برگزاری آزمون آنلاین و کارنامه

برگزاری آزمون آنلاین و کارنامه

ثبت تکالیف

ثبت تکالیف

ثبت جزوات

ثبت جزوات

ثبت حضور و غیاب

ثبت حضور و غیاب

ثبت امور انظباطی

ثبت امور انظباطی

ثبت برنامه هفتگی

ثبت برنامه هفتگی

ثبت نمره

ثبت نمره

پیام رسانی

پیام رسانی


نمونه ای از کلاس های آموزینو

پخش ویدیو

برخی از مشتریان ارزشمند ما

جدیدترین مقالات

پست دیگری برای نمایش وجود ندارد
اسکرول به بالا