آموزینو | راهکارهای آموزشی نو

آموزینو

اولـیـن سـامـانــه مدیریت مدرسه کـامـلا رایـگــان

آموزینو

اولـیـن سـامـانــه مدیریت مدرسه ۱۰۰ % رایـگــان


۲۱ سامانه در یک سامانه​

برگزاری آزمون آنلاین و کارنامه

برگزاری آزمون آنلاین و کارنامه

ثبت تکالیف

ثبت تکالیف

ثبت جزوات

ثبت جزوات

ثبت حضور و غیاب

ثبت حضور و غیاب

ثبت امور انظباطی

ثبت امور انظباطی

ثبت برنامه هفتگی

ثبت برنامه هفتگی

ثبت نمره

ثبت نمره

پیام رسانی

پیام رسانی

کلاس آنلاین آموزینو

بیگ بلو باتن

پرطرفدار ترین پلتفرم کلاس آنلاین در دنیا

بیگ بلو باتن

پرطرفدار ترین پلتفرم کلاس آنلاین در دنیا


نمونه ای از کلاس های آموزینو

پخش ویدیو

برخی از مشتریان ارزشمند ما

دبیرستان شاهد پسرانه وارثان حسین(ع)

دبیرستان شاهد پسرانه وارثان حسین(ع)

دبیرستان دولتی پسرانه علامه طباطبایی

دبیرستان دولتی پسرانه علامه طباطبایی

دبیرستان شاهد وارثان حسین

دبیرستان شاهد وارثان حسین

دبیرستان شاهد وارثان حسین

دبیرستان شاهد وارثان حسین

دبیرستان شاهد وارثان حسین

دبیرستان شاهد وارثان حسین

دبیرستان شاهد وارثان حسین

دبیرستان شاهد وارثان حسین

جدیدترین مقالات

اسکرول به بالا